Biuro tłumaczeń LINGVA-BY oferuje usługi tłumaczeń profesjonalnychna język białoruski z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz z tych języków na język białoruski. Tłumaczenia są wykonywane przez profesjonalnych białoruskojęzycznych tłumaczy - native speaker'ów języka białoruskiego
 
??????????
???????
English
Polski
Usługi tłumaczeń pisemnych
Usługi korektorskie
Lokalizacja web-stron i oprogramowania
Jak złożyć zamówienie
Sposoby opłaty
Pytania i odpowiedzi
Wykonana praca i klienci
  
Lokalizacja web-stron i oprogramowania

W dziedzinie lokalizacji web-zasobów "LINGVA-BY" może wykonać pełne albo częściowe, w zależności od życzenia klienta, tłumaczenie strony internetowej (czyli jej lokalizację), stworzonej za pomocą istniejących aktualnie technologii - HTML, PHP, ASP, DHTML, XML, FLASH, WAP ? innych - na każdy z języków obcych, wymienionych w naszym spisie. W razie potrzeby możemy pomóc w zamieszczeniu web-strony w internecie (hosting).
Po podliczeniu ogólnej ilości słów kosztorys ustala sie wg ustalonych cen na usługi tłumaczenia. Przy tym brana jest pod uwagę szybkość i kierunek tłumaczenia, specjalizacja tekstu, złożoność składni, warunki lokalizacji (tłumaczenia) graficznych i innych elementów.

Oprócz tego jesteśmy w stanie zabezpieczyć operatywne poparcie tlumaczenie strony internetowej, zawierającej informacje prasowe, przeglądy prasy oraz inne materiały i pomoc przy utworzeniu takiej strony w wersji białoruskiej.

" Biuro tłumaczeń LINGVA-BY" dysponuje także możliwością rozwiązania następujących zadań dotyczących lokalizacji zabezpieczenia programowego operacyjnego systemu Windows:
  • tłumaczenie plików pomocniczych
  • tłumaczenie menu
  • tłumaczenie elementów interfejsowych
  • tłumaczenie dokumentów przewodnich
  • testowanie i poprawa zlokalizowanej wersji zabezpieczenia programowego.


* Cena jest uzgadniana ze zleceniodawcą indywidualnie dla każdego zlecenia

           EasyPay © 2006–2009 Lingva-by.com