Biuro tłumaczeń LINGVA-BY oferuje usługi tłumaczeń profesjonalnychna język białoruski z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz z tych języków na język białoruski. Tłumaczenia są wykonywane przez profesjonalnych białoruskojęzycznych tłumaczy - native speaker'ów języka białoruskiego
 
??????????
???????
English
Polski
Usługi tłumaczeń pisemnych
Usługi korektorskie
Lokalizacja web-stron i oprogramowania
Jak złożyć zamówienie
Sposoby opłaty
Pytania i odpowiedzi
Wykonana praca i klienci
  
Usługi korektorskie

Usługi przekładów, wykonywane przez nasze Biuro Tłumaczeń są połączone z usługami korekty oraz redagowania tekstów.
Doświadczenie pracowników naszego biura pozwala na wykonanie każdego typu usług korektorskich lub redaktorskich - od adiustacji do adaptacji tekstów:
  • korekta, korygowanie pomyłek druku, ortografii, gramatyki, interpunkcji;
  • redagowanie literackie, korekta błędów stylu i wymowy, redagowanie ? adaptacja tekstów w językach obcych przy udziale native speaker'a;
  • oznaczenie akcentu wyrazowego i zdaniowego w białoruskich tekstach (dla obcokrajowców, spikerów, prelegentów);
Jako jednostkę rozliczeniową proponujemy standardową stronę maszynopisu DIN A4, zawierającą 30 linii po 60 drukowanych znaków ze spacjami (1800 znaków lub 250 wyrazów).
Ilość stron w tekście można obliczyć za pomocą redaktora Microsoft Word, w zakładce menu "Narzędzia", podpunkcie "Statystyka".
Zamówienie minimalne wynosi 15 Euro.

* w przypadku sprawdzenia tekstów gotowych stron internetowych (teksty html) suma opłaty powiększa się o kwotę 1? za każdy plik html, dla każdego rodzaju usług korektorskich.
           EasyPay © 2006–2009 Lingva-by.com