Biuro tłumaczeń LINGVA-BY oferuje usługi tłumaczeń profesjonalnychna język białoruski z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz z tych języków na język białoruski. Tłumaczenia s± wykonywane przez profesjonalnych białoruskojęzycznych tłumaczy - native speaker'ów języka białoruskiego
 
??????????
???????
English
Polski
Usługi tlumaczen pisemnych
Usługi korektorskie
Lokalizacja web-stron i oprogramowania
Jak złożyć zamówienie
Sposoby opłaty
Pytania i odpowiedzi
Wykonana praca i klienci
  
Jak złożyć zamówienie

W razie podjęcia decyzji o zamówieniu tłumaczenia w naszym biurze, klient może wysłać zamówienie na pi¶mie.

Po otrzymaniu zamówienia, w ci±gu 24 godzin na adres internetowy klienta wysłamy szczegółowy kosztorys. W razie potwierdzenia zamówienia, ponownie uzgadniamy szczegółowe warunki i termin wykonania zlecenia.

Po uzyskaniu zgody od Państwa specyzowane s± warunki a terminy realizacji zamówienia. Gdy zaproponowane warunki zadowola Państwo i Państwo zgadza się z Rugulaminem my natychmiast rozpoczynamy wykonanie zamówienia po uzyskaniu od Państwa przedpłaty i Państwo będ± mogło opłacić zamówienie w jeden z zaproponowanych prez nas sposobów. Po dokonaniu opłaty prosimy o powiadomienie nas drog± elektroniczn± (e-mail).

* przestrzegamy warunku 100% przedplaty.

           EasyPay © 2006–2009 Lingva-by.com